O ddydd Sadwrn 21 Hydref hyd ddydd Sadwrn 4 Tachwedd 2023!
Dathliad o fwyd blasus wedi ei dyfu a’i goginio’n lleol. Mae ein Gŵyl ni yn ddathliad cyfeillgar i deuluoedd o’r tir gyda stondinau bwyd, arddangosiadau cogyddion a theatr stryd.

I’r ifanc a’r bytholwyrdd. I’r rhai sy’n caru natur, ffermio a thyfu neu ddim ond yn caru bwyta, yfed a bod yn llawen ymysg teulu a ffrindiau. Ymunwch â ni am Swper Blaengar, dysgu am ddysgl Abergwaun a dewch draw i’r Crôl Cawl traddodiadol. Cadwch y Dyddiadau!

Verified by MonsterInsights